Wiesław Pawłat

„Tomasz Wójtowicz. Szczęście wisi na siatce”

Biografia Tomasza Wójtowicza

pracownia
graficzno
wydawnicza

The most dangerous phrase in the language is
„we’ve always done it this way”