Gmina Mircze

Wydany w 2013 roku album dla Gminy Mircze doczekał się aktualizacji i wznowienia. Z końcem 2015 roku ukazała się odświeżona wersja.

Album 2015
Wydano na zlecenie Gminy Mircze
Urząd Gminy Mircze
22-530 Mircze, ul. Kryłowska 20
tel./fax 84 65 19 015, 84 65 19 004
e-mail: gmina@mircze.pl
NIP: 919-12-41-907, Regon: 000549068
www.mircze.pl

Wydawca: Pracownia graficzno-wydawnicza KKWADRAT
www.kkwadrat.com

Redakcja: Beata Kawałko
Projekt i skład: Kamil Kawałko
Zdjęcia: Archiwum Gminy Mircze, Kamil Kawałko
Zdjęcia lotnicze dzięki uprzejmości pilota Adama Bachty

ISBN 978-83-937797-4-1

Druk: ATTYLA Władysław Kardasz, Jacek Kardasz sj.
www.attyla.eu

Album 2013
Prezentacja w serwisie behance
Mircze 2013 Wydano na zlecenie Gminy Mircze
Wydawca: Pracownia graficzno-wydawnicza KKWADRAT www.kkwadrat.com
Redakcja: Beata Kawałko
Projekt i skład: Kamil Kawałko
Zdjęcia: Archiwum Gminy Mircze, Kamil Kawałko
Zdjęcia lotnicze dzięki uprzejmości pilota Adama Bachty
ISBN 978-83-932305-8-7
Druk: ATTYLA Władysław Kardasz, Jacek Kardasz sj.
www.attyla.eu

< >